Routes

27 sport 26 trad 1 boulder

The area is access sensitive

http://access.bergsport.se/predikstolen-tansvagga/ Klätterklippan ligger inom två olika naturreservat med olika regler, Predikstolen och Tansvägga. Bland klättrare omtalas hela området som Predikstole... Read more

We like Predikstolen, Gagnef

Bästa klättringen i Dalarna söder om Siljan
En av de bättre klipporna i Dalarna. Lite långt att åka men väl värt besväret, lugnt och tyst med fin utsikt. Passar perfekt att tälta på toppen!

Activities on this crag

Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://access.bergsport.se/predikstolen-tansvagga/

Klätterklippan ligger inom två olika naturreservat med olika regler, Predikstolen och Tansvägga. Bland klättrare omtalas hela området som Predikstolen.

Den södra delen av klippan som ligger i Ludvika kommun blev under vintern 2018 en del av det nybildade naturreservatet Predikstolen. Den norra delen som ligger i Gagnefs kommun är sedan länge del av Tansvägga naturreservat.

Den södra delen, alla sektorer utom Norra väggen, ligger i Predikstolens naturreservat. Här är det tillåtet att klättra hela året, men det kan temporärt stängas vid eventuell fågelhäckning. Det är inte tillåtet att göra nyturer inom Predikstolens naturreservat.

Den norra delen, sektor Norra väggen, ligger i Tansvägga naturreservat. Klättring är inte tillåtet mellan 1/3 och 30/6. Här är det varken tillåtet att göra nyturer eller borsta befintliga leder.

För hela klippan gäller att det inte är tillåtet att fira från träd med repet direkt runt trädet. Använd de fasta firningsankare som finns tillgängliga, eller gå ner. Nedstigningsleder finns vänster om CAD-väggen, mellan Portello- och Grynlavsväggen, samt Trollgatan, den stora klyftan mellan Kalle Anka-väggen och Norra väggen.

Mer information finns på Accessdatabasen