Routes

41 sport 11 boulder

The area is access sensitive

Kör endast i 20 km/h längs med hela grusvägen för att inte störa de boende. Parkera på vändplatsen i slutet av grusvägen så att bilar fortfarande kan vända på vändplatsen. Read more

We like Södra Landsberget

Really nice sport climbing here. Sunny and sweet!

Activities on this crag

Södra Landsberget

The area is access sensitive!

Kör endast i 20 km/h längs med hela grusvägen för att inte störa de boende. Parkera på vändplatsen i slutet av grusvägen så att bilar fortfarande kan vända på vändplatsen.