Plant design
5.11a Sport at CAD-väggen
Solid edge
5.10b Sport at CAD-väggen
Luftslottet
5.10b Partially bolted at Nedre Sexaväggen
Ompa på trähavet
5.10b Partially bolted at Nedre Sexaväggen
Skygglappen
5.10a Partially bolted at Nedre Sexaväggen
Sir Väs
5.10b Partially bolted at Övre Sexaväggen
Rättrogna lutheraner
5.10c Partially bolted at Övre Sexaväggen
Uttorkad och vidbränd
5.10b Partially bolted at Övre Sexaväggen
Nya tag
5.11d Sport
El No Hay!
5.11c Sport
Trip to Goa
5.11b Sport
Fjöntarna på fortet
5.12b Sport
Klockstapeln
5.10b Traditional
Lego
5.10b Partially bolted at Portelloväggen
Portello
5.9 Partially bolted at Portelloväggen
Femminushörnet
5.9 Traditional at Rockväggen
Predikanten sds
V10 Boulder at Predikanten
Femminusareten
5.11a Sport at 1
Vira Blåtira
5.11b Sport at 1
Sprängda tag
5.10b Sport at 1
Det här är rock (direktinsteg)
5.10a Partially bolted at Predikanten
Arga kocken
5.10b Sport at Predikanten
?
? Traditional at CAD-väggen
Distorsion
5.10b Sport at Övre Sexaväggen
?
5.11c Sport at Rockväggen
Varför inte
5.10b Traditional at Portelloväggen
Sockeplast
5.11a Sport at Portelloväggen
Vinterled
5.7 Ice or Mixed at Portelloväggen
Tappade tag
5.11a Sport at Portelloväggen
?
? Sport at Grynlavsväggen
Frozen Turf
5.8 Ice or Mixed at Kalle Anka-väggen
Kalle Anka
5.10b Traditional at Kalle Anka-väggen
?
? Sport at Kalle Anka-väggen
?
? Sport at Kalle Anka-väggen
?
5.10a Sport at Kalle Anka-väggen
Rampfeber
5.10b Traditional at Kalle Anka-väggen
Politikern
5.7 Traditional at Norra väggen
Nybörjarsprickan
5.5 Traditional at Norra väggen
Metkroken
5.10b Traditional at Norra väggen
Arga kocken
5.10b Sport at CAD-väggen
Det är här det är rock!
5.9 Partially bolted at Rockväggen
Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://www.sverigeforaren.se/index.php/Predikstolen_(Dalarna)

Hela klippan ligger inom Natura 2000 område och de delar av klippan som ligger i Gagnef kommun är även naturreservat.

På hela klippan råder att största möjliga försiktighet skall iakttas vad gäller påverkan på naturmiljön. Detta gäller särskilt påverkan på klippvegetation och slitage på rasbranter, i enlighet med de bevarandeplaner som gäller för Natura 2000 områdena. Det är ej heller tillåtet att någonstans på klippan fira av från träd! (Fler ankare för firning/säkring kommer att sättas upp så småningom).