Routes

6 boulder

The area is access sensitive

Berget ligger i en skoglig biotop: https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=Bo6625728475091 Repklättring är strikt förbjuden! Det är dock tillåtet att klättra vid bergets ... Read more

We like Kullberget

Bouldering med dropoffs..

Activities on this crag

Kullberget

The area is access sensitive!

Berget ligger i en skoglig biotop: https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/Nyckelbiotop/?objektid=Bo6625728475091

Repklättring är strikt förbjuden!

Det är dock tillåtet att klättra vid bergets nedre del enligt överenskommelse med markägaren .