Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://access.bergsport.se/predikstolen-tansvagga/

Klätterklippan ligger inom två olika naturreservat med olika regler, Predikstolen och Tansvägga. Bland klättrare omtalas hela området som Predikstolen.

Den södra delen av klippan som ligger i Ludvika kommun blev under vintern 2018 en del av det nybildade naturreservatet Predikstolen. Den norra delen som ligger i Gagnefs kommun är del av Tansvägga naturreservat sedan länge.

Den södra delen, alla sektorer utom Norra väggen, ligger i Predikstolens naturreservat. Här är det tillåtet att klättra hela året, men det kan temporärt stängas vid eventuell fågelhäckning. Det är inte tillåtet att göra nyturer inom Predikstolens naturreservat.

Den norra delen, sektor Norra väggen, ligger i Tansvägga naturreservat. Klättring är inte tillåtet mellan 1/3 och 30/6. Här är det varken tillåtet att göra nyturer eller borsta befintliga leder.

Mer information finns på Accessdatabasen

CAD-väggen
4 routes on 2 topos
Övre Sexaväggen
5 routes on 2 topos
Nedre Sexaväggen
3 routes on 1 topo
Portelloväggen
9 routes on 3 topos
Sportväggen
7 routes on 0 topo
Rockväggen
5 routes on 2 topos
Grynlavsväggen
3 routes on 3 topos
Norra väggen
6 routes on 4 topos
Kalle Anka-väggen
9 routes on 2 topos
Predikanten
3 routes on 1 topo
1
3 routes on 1 topo
Parking space
Parkering
Predikstolen, Gagnef
General marker for the crag