Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://www.sverigeforaren.se/index.php/Predikstolen_(Dalarna)

Hela klippan ligger inom Natura 2000 område och de delar av klippan som ligger i Gagnef kommun är även naturreservat.

På hela klippan råder att största möjliga försiktighet skall iakttas vad gäller påverkan på naturmiljön. Detta gäller särskilt påverkan på klippvegetation och slitage på rasbranter, i enlighet med de bevarandeplaner som gäller för Natura 2000 områdena. Det är ej heller tillåtet att någonstans på klippan fira av från träd! (Fler ankare för firning/säkring kommer att sättas upp så småningom).

CAD-väggen
4 routes on 2 topos
Övre Sexaväggen
5 routes on 2 topos
Nedre Sexaväggen
3 routes on 1 topo
Portelloväggen
9 routes on 3 topos
Rockväggen
5 routes on 2 topos
Grynlavsväggen
3 routes on 3 topos
Norra väggen
5 routes on 3 topos
Kalle Anka-väggen
7 routes on 2 topos
Predikanten
3 routes on 1 topo
1
3 routes on 1 topo
Parking space
Predikstolen, Gagnef
General marker for the crag