Access

The area is access sensitive

http://www.sverigeforaren.se/index.php/Predikstolen_(Dalarna)

Hela klippan ligger inom Natura 2000 område och de delar av klippan som ligger i Gagnef kommun är även naturreservat.

På hela klippan råder att största möjliga försiktighet skall iakttas vad gäller påverkan på naturmiljön. Detta gäller särskilt påverkan på klippvegetation och slitage på rasbranter, i enlighet med de bevarandeplaner som gäller för Natura 2000 områdena. Det är ej heller tillåtet att någonstans på klippan fira av från träd! (Fler ankare för firning/säkring kommer att sättas upp så småningom).

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.

Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://www.sverigeforaren.se/index.php/Predikstolen_(Dalarna)

Hela klippan ligger inom Natura 2000 område och de delar av klippan som ligger i Gagnef kommun är även naturreservat.

På hela klippan råder att största möjliga försiktighet skall iakttas vad gäller påverkan på naturmiljön. Detta gäller särskilt påverkan på klippvegetation och slitage på rasbranter, i enlighet med de bevarandeplaner som gäller för Natura 2000 områdena. Det är ej heller tillåtet att någonstans på klippan fira av från träd! (Fler ankare för firning/säkring kommer att sättas upp så småningom).