Access

The area is access sensitive

http://access.bergsport.se/predikstolen-tansvagga/

Klätterklippan ligger inom två olika naturreservat med olika regler, Predikstolen och Tansvägga. Bland klättrare omtalas hela området som Predikstolen.

Den södra delen av klippan som ligger i Ludvika kommun blev under vintern 2018 en del av det nybildade naturreservatet Predikstolen. Den norra delen som ligger i Gagnefs kommun är del av Tansvägga naturreservat sedan länge.

Den södra delen, alla sektorer utom Norra väggen, ligger i Predikstolens naturreservat. Här är det tillåtet att klättra hela året, men det kan temporärt stängas vid eventuell fågelhäckning. Det är inte tillåtet att göra nyturer inom Predikstolens naturreservat.

Den norra delen, sektor Norra väggen, ligger i Tansvägga naturreservat. Klättring är inte tillåtet mellan 1/3 och 30/6. Här är det varken tillåtet att göra nyturer eller borsta befintliga leder.

Mer information finns på Accessdatabasen

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.

Predikstolen, Gagnef

The area is access sensitive!

http://access.bergsport.se/predikstolen-tansvagga/

Klätterklippan ligger inom två olika naturreservat med olika regler, Predikstolen och Tansvägga. Bland klättrare omtalas hela området som Predikstolen.

Den södra delen av klippan som ligger i Ludvika kommun blev under vintern 2018 en del av det nybildade naturreservatet Predikstolen. Den norra delen som ligger i Gagnefs kommun är del av Tansvägga naturreservat sedan länge.

Den södra delen, alla sektorer utom Norra väggen, ligger i Predikstolens naturreservat. Här är det tillåtet att klättra hela året, men det kan temporärt stängas vid eventuell fågelhäckning. Det är inte tillåtet att göra nyturer inom Predikstolens naturreservat.

Den norra delen, sektor Norra väggen, ligger i Tansvägga naturreservat. Klättring är inte tillåtet mellan 1/3 och 30/6. Här är det varken tillåtet att göra nyturer eller borsta befintliga leder.

Mer information finns på Accessdatabasen