Routes on Pihlajisto pellonlaita

11 boulder

We like Pihlajisto pellonlaita

Activities on this crag