Routes

126 boulder

The area is access sensitive

April 2020 Access issues arose. Please read this info carefully! Känsligt accessläge på grund av felparkering av bilar. Det är inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte p... Read more

We like Brudberget

One of the best climbing areas around Stockholm. Home of some real classics!
Hann bara testa ett par problem men härligt ställe. Besökt 150905.
Topclass stone quality and nice surroundings

Activities on this crag

Brudberget

The area is access sensitive!

April 2020 Access issues arose. Please read this info carefully!

Känsligt accessläge på grund av felparkering av bilar. Det är inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte på vändplanen eller längs Brudbergsvägen.
Vägföreningen hänvisar till alternativa parkeringar i området men givetvis i mån av plats. Var noga med att inte parkera på smala vägar och på så sätt hindra trafiken. Anvisad parkering i den tryckta föraren är felaktig.