Routes on Brudberget

121 boulder

We like Brudberget

One very good block (with Slapstory, Queen Mother etc).
One of the best climbing areas around Stockholm. Home of some real classics!

Activities on this crag

Brudberget

The area is access sensitive!

April 2020 Access issues arose. Please read this info carefully!

Känsligt accessläge på grund av felparkering av bilar. Det är inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte på vändplanen eller längs Brudbergsvägen.
Vägföreningen hänvisar till alternativa parkeringar i området men givetvis i mån av plats. Var noga med att inte parkera på smala vägar och på så sätt hindra trafiken. Anvisad parkering i den tryckta föraren är felaktig.