Blocken
1
2
3
4
5
6
Blocken 1 / 10
Blocken
1
2
3
4
5
6
7
Blocken 2 / 10
Blocken
1
2
3
Blocken
1
2
3
4
5
Blocken 4 / 10
Blocken
1
2
3
4
Blocken
1
2
Blocken 6 / 10
Blocken
1
2
Blocken
Blocken 8 / 10
Blocken
Blocken 9 / 10
Blocken
1
Blocken 10 / 10
  • SDS. Left hand low on left arete side, right hand on crimp hold on right arete side.

There are 8 routes that have not yet been drawn on a topo image. See full list of routes from Blocken .

Brudberget

The area is access sensitive!

April 2020 Access issues arose. Please read this info carefully!

Känsligt accessläge på grund av felparkering av bilar. Det är inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte på vändplanen eller längs Brudbergsvägen.
Vägföreningen hänvisar till alternativa parkeringar i området men givetvis i mån av plats. Var noga med att inte parkera på smala vägar och på så sätt hindra trafiken. Anvisad parkering i den tryckta föraren är felaktig.