Routes

12 sport 27 trad

The area is access sensitive

Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klätterverksamheten har tillkommit på ege... Read more

We like Sveafallen

Härligt läge och roliga fast korta leder. Inte helt ovanligt med kommentarer från traktens pensionärer :)

Activities on this crag

Sveafallen

The area is access sensitive!

Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klätterverksamheten har tillkommit på eget initiativ och har ingen förankring till syftet med reservatet. Länsstyrelsen har dock konstaterat att verksamheten som den hittills bedrivits inte strider mot föreskrifterna för reservatet. Förvaltaren av reservatet tar inte ansvar för eventuella personskador i samband med klättring. All klättring sker därför på egen risk.