Routes

11 boulder

The area is access sensitive

Information från Länsstyrelsen: Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klättever... Read more

Activities on this crag

Sveafallen - Flytblocken

The area is access sensitive!

Information från Länsstyrelsen: Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klätteverksamheten har tillkommit på eget initiativ och har ingen förankring till syftet med reservatet. Länsstyrelsen har dock konstaterat att verksamheten som den hittills bedrivits inte strider mot föreskrifterna för reservatet.
Varning: Bergsklättring kan innebära fara för utövaren. Förvaltaren av reservatet tar inte ansvar för eventuella personskador i samband med klättring. All klättring sker därför på egen risk.