The area is access sensitive

Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klätterverksamheten har tillkommit på eget initiativ och har ingen förankring till syftet med reservatet. Länsstyrelsen har dock konstaterat att verksamheten som den hittills bedrivits inte strider mot föreskrifterna för reservatet. Förvaltaren av reservatet tar inte ansvar för eventuella personskador i samband med klättring. All klättring sker därför på egen risk.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.

Sveafallen

The area is access sensitive!

Huvudanledningen med naturreservatet är att beskydda de unika geologiska bildningarna. All åverkan på berget är förbjuden, även islagning av klätterbultar etc. Klätterverksamheten har tillkommit på eget initiativ och har ingen förankring till syftet med reservatet. Länsstyrelsen har dock konstaterat att verksamheten som den hittills bedrivits inte strider mot föreskrifterna för reservatet. Förvaltaren av reservatet tar inte ansvar för eventuella personskador i samband med klättring. All klättring sker därför på egen risk.