Description

Relativt liten skogsklippa med ca 20 leder i varierande svårighet. Här erbjuds leder från nästan hela gradspannet 4-7c på enbart 20 leder. Huvudklippan är som högst 15 m och mest vertikal. Sidoväggarna är sva och rätt mycket lägre.

Huvudväggen är vänt mot syd men solen täcks en del av lövträden. En del fallna träd så en del sol sipprar ändå igenom. Den vänstra delen av huvudklippan är vänd mot sydväst, vilket gör att den är helt i skugga på morgonen.

Det är mycket lätt att komma går runt upp till toppen av klippan för att sätta topprepsankare och alla ankare är lättåtkomliga. Det finns även träd att säkra sig i för att komma åt kanten på ett säkrare sätt.

Ridstigen är en oborstad klippa som knappt har blivit klättrad. Lederna som är utritade är till och med osäkert om de är gjorda. Det har i alla fall topprepats en del där. Potrential för några lättare nyturer.

History

Det ska ha klättrats artificiellt här redan på 1960-talet men först 1979 friklättrades den första leden. I slutet an 80-talet tillkom de första bultade lederna gjorda av främst Johan Luhr och Rickard Hedman.

Predikstolen

The area is access sensitive!

🚗Kör på Vårdsätravägen till Brukshundsklubben eller till att du kommer till Lubrovägen. Svänger du in på Lubrovägen kör du ca 50 m, sedan är du framme.
🅿️ Parkera på naturreservatets parkeringar. Det är inte rekommenderat att parkera på brukshundsklubbens parkeringsplats då den är privat och det är enskild väg dit. Den norra parkeringen får man stå 05-22. Den södra parkeringen har inga begrängsningar.
🚶 Gå mot skogen och längs ängen. Du kommer se en skylt där det står Predikstolen.
🚌Hoppa av vid Uppsala Djurgårdsvägen vid brukshundsklubben. Gå mot brukshundsklubben och ner på ängarna. Följ stigen och ha ängar till vänster och skog till höger till att du kommer fram med skylten där det står predikstolen.

Naturreservat sedan 1996 med Uppsala kommun som reservatsbildare. Överenskommelse mellan kommun och Uppsala klätterklubb om att det är OK att klättra. Bultning får endast ske efter Uppsala kommuns tillstånd genom Uppsala klätterklubb. Kontakta därför klätterklubben före placering av borrbultar och etablering av eventuella nyturer.

Beakta i övrigt de bestämmelser som gäller för naturreservatet.

The nature reserve was founded by Uppsala municipality in 1996.

There is an agreement between Uppsala municipality and Uppsala climbing club that it’s OK to climb here. Bolting is only allowed when the municipality has given permission for it, through Uppsala climbing club. Therefore always contact the climbing club before placing new expansion bolts and before establishing new routes.

Keep the rules for reserves in mind!