Mats Isaksson på Stöldförsök, Predikstolen Stöldförsök, Partially bolted, 7a Predikstolen
Photographer: Emil Ragnarsson, added by Emil Ragnarbaek almost 9 years ago