Mats Isaksson på Maginotlinjen, Predikstolen Maginotlinjen, Sport, 6b+ Predikstolen
Photographer: Emil Ragnarsson, added by Emil Ragnarbaek almost 9 years ago