Kafeneio
3 routes on 1 topo
Monofthalmos Ksedontiaris
6 routes on 2 topos
Mt Penteli, Ghost boulders
General marker for the crag