Routes on Fruberget

5 sport 7 trad 81 boulder

We like Fruberget

Nice bouldering spot with easy access (if you have a car) and nice environment. Good variety of grades and styles, but mainly steep and >7A.
rokommenderar fru berg

Activities on this crag

Fruberget

The area is access sensitive!

Tänk på att området ligger inom ett naturreservat. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för detta reservat:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/haninge/haringe-hammersta/Pages/haringe-hammersta-naturreservat---ordningsforeskrifter.aspx