Routes on Fruberget

4 sport 7 trad 66 boulder

We like Fruberget

rokommenderar fru berg
Hemma Klippan.

Activities on this crag

Fruberget

The area is access sensitive!

Tänk på att området ligger inom ett naturreservat. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för detta reservat:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/haninge/haringe-hammersta/Pages/haringe-hammersta-naturreservat---ordningsforeskrifter.aspx