Fruberget

The area is access sensitive!

Tänk på att området ligger inom ett naturreservat. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för detta reservat:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/haninge/haringe-hammersta/Pages/haringe-hammersta-naturreservat---ordningsforeskrifter.aspx

Borgen
18 routes on 5 topos
Borgen 2
2 routes on 1 topo
Marianergraven
5 routes on 3 topos
Landsortsdjupet
1 route on 1 topo
Ramslök
9 routes on 5 topos
Hightower
2 routes on 1 topo
Svaväggarna
6 routes on 3 topos
Fru Berg
27 routes on 10 topos
Lilla salen
3 routes on 1 topo
Grottan
1 route on 1 topo
Opretto
3 routes on 1 topo
Rättviseväggen
9 routes on 2 topos
Sharknado
3 routes on 1 topo
Fruberget
General marker for the crag