Routes on Frösöberget

146 sport 22 trad

We like Frösöberget

Inte helt lättläst klippa med många överraskande fina linjer!
A crag Youtube will like

Activities on this crag