Activities on the team maintained crags

  • Here you can see updates from of your team maintained crags. Local updates are not available.

Det har ju blivit några säl-urtopppningar.. samt en del av oss är ju mer eller mindre navy seal matrial.. Så förslag är att byta namn till Climbing Seals...