Members

Sebastian Ahlqvist
from Karlstad
Fredrik Andersson
from Karlstad
Jimmy Björklund
from Karlstad
Sören Danielsson
from Karlstad
Joakim Eriksson
from Karlstad
Johan Glimmersten
from Karlstad
Klas Lind
Klas Lind Admin
from Karlstad
Simon Tetzlaff
from Karlstad
Jonas Wallmander
from Karlstad