Sebastian Ahlqvist
from Karlstad
Sören Danielsson
from Sweden
Joakim Eriksson
from Karlstad
Johan Glimmersten
from Karlstad
Björn Lind
from Karlstad, Sweden
Klas Lind
from Karlstad
Simon Tetzlaff
from Skoghall
Jonas Wallmander
from Karlstad