Sotunki

The area is access sensitive!

Nuotiokallio sijaitsee luonnonsuojelualueella.