Charco
9 routes on 1 topo
Enfrente
4 routes on 1 topo
Salon
18 routes on 1 topo
Fuente
34 routes on 1 topo
Techo
12 routes on 1 topo
Andén alto
9 routes on 1 topo
Ninja Troll
10 routes on 2 topos
P
P
Sorrueda
General marker for the crag