Routes on Skogvannet

We like Skogvannet

Gå inn til skogvannet og følg stien 2-300m til du får bulderet på høyre hånd. Skråveggen ligger på andre side av vannet.

Activities on this crag