Shotgun-Lisa
V1+ Boulder at Västra Sidan
Torpedo-Tim
V1+ Boulder at Västra Sidan
Bazooka-Kim
V2 Boulder at Västra Sidan
Trebuchet-Nils
V0+ Boulder at Västra Sidan
Inre Blygdläppar
5.5 Traditional at Naturhamnen
Inre Blygdläppar var.
5.6 Traditional at Naturhamnen