UNLOCK Predikstolen Premium

UNLOCK Predikstolen Premium

With Predikstolen Premium you get:

  • 33 climbing routes with detailed descriptions
  • 12 high quality topo images
  • 4 sectors with extra details
  • Unlimited access to all the other 2871 Premium crags around the world
  • Offline mode: Use topos even when there's no Internet connection
Sign up now
No credit card required.
Predikstolen

The area is access sensitive!

🚗Kör på Vårdsätravägen till Brukshundsklubben eller till att du kommer till Lubrovägen. Svänger du in på Lubrovägen kör du ca 50 m, sedan är du framme.
🅿️ Parkera på naturreservatets parkeringar. Det är inte rekommenderat att parkera på brukshundsklubbens parkeringsplats då den är privat och det är enskild väg dit. Den norra parkeringen får man stå 05-22. Den södra parkeringen har inga begrängsningar.
🚶 Gå mot skogen och längs ängen. Du kommer se en skylt där det står Predikstolen.
🚌Hoppa av vid Uppsala Djurgårdsvägen vid brukshundsklubben. Gå mot brukshundsklubben och ner på ängarna. Följ stigen och ha ängar till vänster och skog till höger till att du kommer fram med skylten där det står predikstolen.

Naturreservat sedan 1996 med Uppsala kommun som reservatsbildare. Överenskommelse mellan kommun och Uppsala klätterklubb om att det är OK att klättra. Bultning får endast ske efter Uppsala kommuns tillstånd genom Uppsala klätterklubb. Kontakta därför klätterklubben före placering av borrbultar och etablering av eventuella nyturer.

Beakta i övrigt de bestämmelser som gäller för naturreservatet.

The nature reserve was founded by Uppsala municipality in 1996.

There is an agreement between Uppsala municipality and Uppsala climbing club that it’s OK to climb here. Bolting is only allowed when the municipality has given permission for it, through Uppsala climbing club. Therefore always contact the climbing club before placing new expansion bolts and before establishing new routes.

Keep the rules for reserves in mind!