Rantaslabit
4 routes on 1 topo
Ranta
6 routes on 2 topos
Hiekkaranta
5 routes on 2 topos
Projektiseina
0 route on 2 topos
Yläseinä
10 routes on 2 topos
Memento
2 routes on 1 topo
Sauna
15 routes on 6 topos
Helppo
1 route on 2 topos
Pihlajasaari
General marker for the crag