Description

🇳🇴Ormestadvika er nok det beste klatrefeltet i Sandefjord for nybegynnere, kurs og for de som prøver klatring for første gang. Det er en kort anmarsj på noen minutter fra havna, og til tross før det så kommer man høyt nok opp for at få en fantastisk utsikt over fjorden.

Hovedveggen på feltet er sydvendt, tørker veldig raskt og er det som er definitivt mest brukt. Veggen er til største del sva med gode tak. Det var tidligere mestparten toppankere for topptauing som var vanskelig at rigge godt, et par trad ruter, og en boltet rute. I 2020 utførte SaVe Klatring og Norges Boltefond rebolting av hovedveggen og det er i dag 7 boltet ruter og 2 trad linjer som også fint kan topptaues. De gamle vanskelige toppankerne ble erstattet med nye fine horn-anker som er enkle at bruke også for nybegynnere.

Langveggen er syd/sydvest vendt og tørker også relativt raskt. Den er ikke ofte brukt og ble ikke reboltet sammen med hovedveggen. Det er 2 trad linjer og 2 boltede ruter på Langveggen.

🇬🇧Ormestadvika is probably the best climbing crag in Sandefjord for beginners, courses and for those who are trying climbing for the first time. It is a short approach of a few minutes from the harbour, and despite that you get high enough to get a fantastic view of the fjord.

The main wall of the field is south facing, dries very quickly and is definitely the most used. The wall is for the most part slab with good holds. In the past it was mostly top anchors for top roping, that were difficult to rig well, a couple of trad routes, and a bolted route. In 2020, SaVe Klatring and Norges Boltefond carried out rebolting of the main wall and today there are 7 bolted routes and 2 trad lines that can also be top roped. The old difficult to rig top anchors were replaced with new good horn anchors that are easy to use even for beginners.

The tall wall is south / southwest facing and also dries relatively quickly. It is not often used and was not rebolted together with the main wall. There are 2 trad lines and 2 bolted routes on Langveggen.

History

🇳🇴Feltet hadde fra starten i stort sett bare topptaufester på Hovedveggen, og man klatret litt over alt uten at følge spesielle linjer. På slutten av 90-tallet ble det boltet og etablerte flere ruter på Langveggen til høyre.
I 2020 ble Hovedveggen reboltet og fikk nye bedre topptaufester og flere boltede linjer.

🇬🇧From the start, the crag had almost only top rope anchors on the main wall, and you climbed a bit everywhere without following any obvious lines. At the end of the 90s, it was bolted and established several routes on Langveggen to the right.
In 2020, the main wall was re-bolted and got new and much better anchors and more bolted lines.