No special access issues

🇳🇴Parker nede ved havna. Ikke foran garasjer eller hus takk.
Følg stien langs bryggene til høyre, opp på hovedstien inn i skogen å etter 50 meter tar du til høyre opp det litt brattere partiet.
Det er også mulig å fortsette rett frem på stien å gå noen minutter lenger på stien for å få en enklere og flatere anmarsj.

🇬🇧Parking down at the harbour. Not in front of the garages or houses please.
Follow the path along the docks to the right, up on the main path into the forest for 50 meters and then turn right up the little steeper section.
Also possible to go some minutes further on the path to get an easier approach.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.