Routes on Neulaniemi

32 boulder

We like Neulaniemi

Niko Kauppinen • almost 4 years ago
Miia Rytkönen • over 2 years ago
Sami Romppainen • over 7 years ago

Activities on this crag