Routes on Nåsten

110 boulder

We like Nåsten

A nice little place with a lot of potential. Far appart between the boulders but the fact that its within biking distance is nice!
Övervuxet kalhygge som är rätt besvärligt att ta sig fram på, men det fick duga under studenttiden då det var ett av de enda ställena inom cykelsavstånd.
King Louie är ställets bästa.

Activities on this crag