Routes on Fjärdhundra

34 sport 2 trad 1 boulder

We like Fjärdhundra

Bra klippa med tekniska, men bitvis även fysiska leder. Kort anmarsch och plant och fint under klippan gör den mycket väl lämpad för småbarn.
Nice wall with varied climbing, really great routes, quite nice surroundings. Interesting rock which is not always easy to "read". A great fika-spot on top of the crag!
Epic little wall. Nice varied problems.

Activities on this crag

Fjärdhundra

The area is access sensitive!

New parking from 2016-08-01: 10 meters after old parking turn left. Park by the sign. Do not pass the crag.