Happy Auer
12 routes on 9 topos
Mulk
20 routes on 8 topos
Block work
19 routes on 6 topos
THG
11 routes on 6 topos
Takahaukotus
4 routes on 1 topo
Public Corner
1 route on 1 topo
Kahdeksas luukku
9 routes on 4 topos
Järvikivet
0 routes on 3 topos
Sector Masto
13 routes on 8 topos
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Lappnor
General marker for the crag