Karanteeni
4 routes on 1 topo
Kivihaka boulder
17 routes on 7 topos
Parking space
Kivihaka
General marker for the crag