Äkäpussi
13 routes on 6 topos
Dixie
4 routes on 2 topos
Villi länsi
6 routes on 3 topos
Yrmy
1 route on 2 topos
Masto
Kaasavuori
General marker for the crag