Sjöklippan (skogen)
0 route on 1 topo
Sjö-klippan (OBS! Hällmålningar)
1 route on 1 topo
Sjöklippan (cave-stenen)
0 route on 1 topo
Sva-bard
0 route on 1 topo
Forsataket
1 route on 1 topo
Förkastet nedre
2 routes on 1 topo
Tveskägg
3 routes on 3 topos
Förkastet (OBS! Hällmålningar)
23 routes on 11 topos
Trappan (stenarna)
0 route on 1 topo
GLT-sprickan (nedre)
0 route on 1 topo
GLT-sprickan (övre)
0 route on 1 topo
Trappan
0 route on 1 topo
Grottan
0 route on 1 topo
Parkering 2
Huvudparkering
Forsaån
General marker for the crag