Routes on Erikstein første etasje

17 sport 19 trad 121 boulder

We like Erikstein første etasje

Activities on this crag