Routes on Bryggviken

3 sport 13 trad

We like Bryggviken

Activities on this crag

Bryggviken

Climbing has been limited!

OBS!!! Det råder begränsad acess på klippan. Det är förbjudet att beträda bergsbranter och stup under perioden 1 jan - 31 juli.