Routes on Bonkers

34 boulder

We like Bonkers

Miljön är mycket trevligare än vad bilderna ger sken av. Dock hade väggen gärna fått vara en meter högre.
With a demon voice
[with a demon voice]

Activities on this crag