Routes

44 sport 1 trad

No special access issues

Inga kända accessbegränsningar. Naturen runtomkring klippan har biotopskydd vilket slutar vid själva klippan enligt markeringar på träd. 🅿️ Parkering finns på vänstersidan uppe på en höjd. Det finns ... Read more

Activities on this crag