Routes on Björnmyran

16 boulder

We like Björnmyran

Ett antal block utspridda i skogen. Markörerna kan vara rätt off. Inget är borstat. Hygget går att klättra på utan större insatser med stålborsten.

Activities on this crag