Routes on Tisarbaden

21 boulder 2 DWS

We like Tisarbaden

Ett område som kommer utvecklas med framtiden

Activities on this crag

Tisarbaden

The area is access sensitive!

Det är förbjudet att klättra på kalhygget och i skogen under jaktsäsong. För at kunna fortsätta få klättra här är det viktigt att man har gott med respekt. I Tisarbaden finns stenar nära bebyggelse, så då är allemansrätten extra viktig att komma ihåg. Inte störa, inte förstöra. Inga powerscreams nära privat egendom. I skogen är det såklart ok, någonstans ska vrålen få eka!

🚗 Från riksväg 50.

Sväng av vid Åsbro, för att sedan följa gamla riksvägen i ca 500 meter. Följ vägen förbi centrum tills du kan svänga höger över en järnvägsövergång, med skylt "Tisarbaden 2 km" Sväng vänster direkt efter spåren till Tisarbadsvägen, och efter ca 2km på en lång raksträcka är du framme vi sommarstugeområdet.

🚗 Från Hallsberg.

Sväng till Tisarvägen från östra storgatan. Därefter följer du vägen i ca 3km tills du ser en skylt med Tisarbaden, där du svänger höger. Åk rakt fram i 4 km och du är framme i Sommarstugeområdet.

🚌 Linje 704 från kumla via Hallsberg och linje 700 från Örebro resecentrum går till Åsbro och därefter kan man gå/cykla via bilvägarna.

Det finns en större parkering vid badplatsen, (5 bilar) och vid vissa ställen där folk plockar bär. Du kan även parkera på vändplanen vid kalhygget, men där måste du ta hänsyn så att du inte står i vägen.

För att nå sektorerna behöver du vandra över kalhygget, eller i en väldigt mossig skog. Det finns ofta stigar man kan följa, men det är inte en garanti.