To-dos

Route Grade Type Crag Rating Added
Hola,prosjekt
? Boulder at Eikremsvingen
Horisontalt overheng, små tak, men mogleg..
? Boulder Eikremsvingen 2013-06-01
Titanic
? Boulder at Bakkedalen, Bjørke
Bildet er tatt frå under overhenget og utover. Startar på nokre små krimpar på kvar side av "baugen", fortsett så ut, omlag der personen sitttopper ut, 8-9meter lenger ut og kanskje 6-7meter over bakken..Høgt og langt, med fantastiske flytt! God landing, men nødvendig med god spotting!
? Boulder Bakkedalen, Bjørke 2013-06-08
Svak svamp
? Boulder at Prestvågvatnet
Fingertungt, men innafor..
? Boulder Prestvågvatnet 2013-06-29
Barberblad
? Boulder at Saure, Volda
? Boulder Saure, Volda 2013-08-30
Zarzamora
7C+ Boulder at Parking Albarracin
7C+ Boulder Parking Albarracin
2014-01-04
Gato con botas
7A+ Boulder at Techos Albarracin
7A+ Boulder Techos Albarracin
2014-01-04
Ro Uten Håp
7B+ Boulder at Flø
7B+ Boulder Flø
2014-01-04
Gorilla
? Boulder at Skorgeura
Morsom linje, men krever god spotting(!). Er ikkje spesielt høg, men har ein "nakke-brekkar-stein" i fallsona...god blanding av krimps og slopes..Problemet er ikkje så hardt,men av mangel på god spotting vart det ikkje prøvt hardt nok sist....
? Boulder Skorgeura 2014-02-07
Ei kald skulder
7C Boulder at Aarseth
meget skuldertungt bulder... mykje sigevatn som dreg med seg grums og drit ned på buderet. må pussast godt...
7C Boulder Aarseth 2014-02-07
Prosjekt,ss
? Boulder at Romedalen
tung start...vanskeleg å få høgrefoten over kanten i starten. Absolutt eit bulder, verdt å jobbe med! nesten berre slopes..
? Boulder Romedalen 2014-02-09
Juvel
7A Boulder at Skorgeura
krever meget spesielle forhold. best på vårparten, då det framleis ligg att ein del snø frå brøytebilen i kanten(nedom steinen).. evt kan ein ha med ein drøss med pallar el.l. stygg landing så ein del pads er også kjekt..
7A Boulder Skorgeura
2014-02-09
Svalestup sit start
? Boulder at Romedalen
skikkeleg kinkig sit start. resten er som svalestup....
? Boulder Romedalen 2014-02-10
Sky hook,ss(prosjekt)
? Boulder at Volda
rimeleg tung sak. vart nokre hakk vansklegare etter at 2.taket brakk...
? Boulder Volda 2014-03-27
Bruce Lee
? Boulder at Skorgeura
Utruleg merkeleg start..tyngre enn det ser ut..
? Boulder Skorgeura
2014-03-27
Skive med kalk
7B Boulder at Skorgeura
Linja består av 4 skiver med krimpetak..den har eit langt flytt der ein fort kjem litt utav balansen... Grada er sett til 7b...meir som ein peikepinn. Den er enno ikkje gått, men vil anta den ligg i det sjiktet..
7B Boulder Skorgeura
2014-06-15
Setersmør
7B Boulder at Prestvågvatnet
usikker på grada, men er to små skråstilte krimps i hovudhøgde som er ok å starte på..veldig lite å sette føtene på, før ein kjem opp i hovudhøgde.
7B Boulder Prestvågvatnet 2014-07-28
Rot i haudet
? Boulder at Prestvågvatnet
.Må ryddast i toppen.. snedige flytt.litt merkeleg førsteflytt.
? Boulder Prestvågvatnet
2014-08-16