I värnamotrakten finns det många möjligheter att bouldra på fin granit.