Vi vill bara ta på sten och göra det lättare för andra att hitta sten. Om ditt boulder område upprätthålls av den här gruppen är det enbart för lägga till en bild, linje eller något annat som gynnar klättringen.