Någon som är medlem här har gjort Kärnsön till Premium på egen hand.

Vi tar avstånd från detta.