All climbers in sweden are welcome!

Syftet med gruppen är att alla medlemmar ska kunna hjälpa till att förbättra topos och beskrivningar för alla klippor i sverige som inte redan har nån som sköter om den.

För att lägga till en klippa till gruppen: gå in på Crags på teamsidan och välj att lägga till en ny klippa.

Välkomma in!