Dado
5 routes on 0 topo
Sergent
10 routes on 2 topos
Masso Kosterlitz
1 route on 0 topo
Tramonto
2 routes on 1 topo
Parete Delle Ombre
1 route on 0 topo
Torre Di Aimonin
2 routes on 0 topo
Valle dell'Orco
General marker for the crag