Geitrabben
0 route on 0 topo
Vestveggen
0 route on 0 topo
TorghattHullet
6 routes on 6 topos
Millaholet
0 route on 0 topo
Solrabben
4 routes on 2 topos
SørØst Håla
0 route on 1 topo
Startveggen
6 routes on 4 topos
Turistveggen
0 route on 1 topo
Lesshatten
0 route on 1 topo
Skipet
0 route on 2 topos
Parking space
Torghatten
General marker for the crag