Skravelsjö

The area is access sensitive!

Accessen är känslig. Vänligen respektera allemansrätten, borsta ej fram nya problem, ta bort kritmärken, plocka upp ditt och andras skräp samt håll låg profil vid vistelse på området.

----------

The area has sensitive access. Please respect the nature, do not create new problems, remove tick marks, pick up your and other people's junk and keep a low profile when entering the area. Good behavior guarantees the access also in future.

Pingu
8 routes on 4 topos
Danska blocket
3 routes on 1 topo
Kinapuff
5 routes on 4 topos
Below ManVsSlab area
0 route on 5 topos
Rivjärn
6 routes on 2 topos
Franska taket
19 routes on 7 topos
Man vs Slab
37 routes on 11 topos
Milky way
10 routes on 6 topos
Freddy Cruger
7 routes on 5 topos
Offspringblocket
12 routes on 5 topos
Anna-Lotta-kammaren
32 routes on 19 topos
Crimpmaster
5 routes on 4 topos
Ravinen
29 routes on 9 topos
Fetch
15 routes on 6 topos
Introväggen
12 routes on 3 topos
Utmarken
10 routes on 5 topos
Stenhjärta
4 routes on 0 topo
Farfars y-front
6 routes on 2 topos
Parking space
Skravelsjö
General marker for the crag