Description

🇳🇴En høy og lett overhengende klippe som plutselig åpenbarer seg midt i skogen! Klippen byr på veldig kul klatring både på bolter og kiler, å du kommer få kjenne på pumpen! 💪
I stort sett ikke våt etter regn hva vi har erfart. Veggen er ikke hatt veldig mye trafikk enda og har fortsatt en del løs stein, så bruk hjelm og følg med på hva som skjer!

🇬🇧A high and slightly but evenly overhanging crag all of a sudden appears in the middel of the forest! It offers really good climbing on both bolts and trad, and you will get to work on the endurance! 💪
From our experience it does most of the time stay dry during and after light / medium rain. The wall has not had a lot of traffic yet, and there is still quite a lot of loose rock, smaller and bigger, especially if you find a new beta. Please use helmets both climbing and belaying, and pay attention.

History

🇳🇴Medlemmer av SaVe Klatring startet arbeidet med at rense og sikre klippen i 2018. Når vi startet arbeidet fant vi et par bolter på toppen av klippen, men ikke noe mer enn det. Uklart hvem og når de har blitt satt.
De fleste rutene ble boltet/etablert og gått i 2019-2020. Veggen har i dag 8 boltelinjer og 5 tradlinjer, men det finnes potensiale for noen linjer til på hovedveggen, eller også både til venstre og høyre om hovedveggen.

🇬🇧Members of the local climbing club SaVe Klatring started to clean the rock in 2018. When we started we found a couple of bolts towards the top, but no bolted lines. Who put up the old bolts is unknown.
Most of the routes where bolted and established during 2019-2020. The wall now has 8 sport and 5 trad routes, but there is potential for some more lines on the mainwall, and also left and right of the mainwall.